Privacy BELEID

Dit Beleid is van toepassing tussen u, de Gebruiker van deze Website en The Next Lab BV de eigenaar en provider van deze Website. Dit Beleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld in verband met uw gebruik van de Website en de Diensten of Systemen daarop.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES

In dit Beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
"Account": betekent collectief de persoonlijke informatie, Betalingsinformatie en referenties die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot Materiaal en/of een communicatiesysteem op de Website;
"Inhoud": betekent alle tekst, grafieken, beelden, audio, video, software, data compilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen in een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;
"Cookie": betekent een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst door The Next Lab BV op uw computer geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de website te analyseren.
"Gegevens": betekent collectief alle informatie die u naar de website stuurt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Account gegevens en informatie ingediend met behulp van een van onze Diensten of Systemen;
"The Next Lab": betekent The Next Lab BV, Trichterweg 1, 6261 NR, Mheer
"Dienst": betekent collectief alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die The Next Lab nu of in de toekomst via de Website ter beschikking stelt;
"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die The Next Lab BV nu of in de toekomst via de website ter beschikking stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web-based e-mail, message boards, live chat faciliteiten en e-mail links;
"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van The Next Lab BV en handelt in het kader van hun dienstverband; en
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (https://academy.thenextlab.nl) en alle sub-domeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

2. VERZAMELDE DATA

Zonder enige beperking kunnen de volgende gegevens worden verzameld:
2.1 naam;
2.2 geboortedatum
2.3 functietitel en beroep
2.4 contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers
2.5 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
2.6 financiële informatie zoals krediet-/debetkaartnummers;
2.7 IP-adres (automatisch verzameld);
2.8 webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld)
2.9 besturingssysteem (automatisch verzameld);
2.10 een lijst van URLS beginnend met een verwijzende site, uw activiteit op deze website, en de site waarnaar u terugkeert (automatisch verzameld); en
2.11 Cookie-informatie (zie artikel 10 hieronder).

3. ONS GEBRUIK VAN DATA

 • 3.1 Alle persoonlijke Gegevens die u verstrekt zullen door The Next Lab BV bewaard worden zolang u gebruik maakt van de Diensten en Systemen die op de Website aangeboden worden. Gegevens die u verstrekt via een communicatiesysteem dat wij ter beschikking stellen, kunnen voor een langere periode worden bewaard, tot maximaal één jaar.
 • 3.2 Tenzij wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn dit te doen, en behoudens Clausule 4, zullen uw Gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt. Hieronder vallen ook onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.
 • 3.3 Alle persoonlijke Gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Meer details over beveiliging, zie Clausule 9 hieronder.
 • 3.4 Alle of een deel van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden opgevraagd om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Meer in het bijzonder kunnen Gegevens om de volgende redenen door ons worden gebruikt:
 • 3.4.1 het intern bijhouden van gegevens;
 • 3.4.2 verbetering van onze producten / diensten;
 • 3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn;
 • 3.4.4 contact voor marktonderzoeksdoeleinden, wat kan gebeuren via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

4. WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

The Next Lab BV kan, van tijd tot tijd, gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van zaken die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, betalingsafhandeling, levering van aangekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonsgegevens die door de Gebruikers van deze Website worden verstrekt. Alle Gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover zij dat nodig hebben om de diensten uit te voeren die The Next Lab BV vraagt. Elk gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden. Bovendien moeten alle Gegevens die door derden worden verwerkt, worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit Beleid en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. VERANDERING VAN EIGENAARSCHAP EN CONTROLE

 • 5.1 The Next Lab kan, van tijd tot tijd, haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de controle over bepaalde divisies aan andere partijen met zich meebrengen. Gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt, zullen, wanneer ze relevant zijn voor een divisie die op die manier wordt overgedragen, samen met die divisie worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze door u werden verstrekt.
 • 5.2 In het geval dat door Gebruikers verstrekte Gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt vooraf contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Wanneer er contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw Gegevens te laten verwijderen of niet te laten gebruiken door de nieuwe eigenaar of beheerder.

6. CONTROLE VAN DE TOEGANG TOT UW GEGEVENS

 • 6.1 Overal waar u gegevens moet verstrekken, krijgt u de mogelijkheid om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:
 • 6.1.1 gebruik van Gegevens voor direct marketing doeleinden; en
 • 6.1.2 het delen van Gegevens met derden.

7. UW RECHT OM INFORMATIE ACHTER TE HOUDEN

 • 7.1 U kunt toegang krijgen tot bepaalde delen van de Website zonder gegevens te verstrekken. Echter, om gebruik te maken van alle Diensten en Systemen die beschikbaar zijn op de Website kan het nodig zijn dat u Accountinformatie of andere Gegevens verstrekt.
 • 7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Voor meer informatie, zie artikel 10 hieronder.

8. TOEGANG TOT UW EIGEN DATA

 • 8.1 U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw Account om de Gegevens in te zien of te wijzigen. Het kan nodig zijn uw Gegevens te wijzigen of bij te werken indien uw omstandigheden veranderen. Aanvullende Gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen en u kunt deze op elk moment wijzigen.
 • 8.2 U heeft het recht om tegen betaling van een kleine vergoeding een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen.

9. VEILIGHEID

De veiligheid van de gegevens is van groot belang voor The Next Lab BV en om uw gegevens te beschermen hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. VERANDERINGEN IN DIT BELEID

The Next Lab BV behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen zoals wij dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist kan zijn door de wet. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het Beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

11. CONTACT

Als er vragen zijn over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@thenextlab.nl