krachtige korte workshop

Workshop: roadmap in 1 dag

Help je team om binnen enkele uren tot een concreet stappenplan te komen om het doel te halen.
Format

Online
handboek

Workshop tijd

5 uur

Aantal deelnemers

6 tot 9

Voorbereiding

3 uur

in 1 dag naar een concreet stappenplan
Wanneer deze workshop?
Wanneer een duidelijk en concreet stappenplan geformuleerd moet worden is dit een ideale workshop.  

Doel van deze workshop is om een concreet stappenplan formuleren met duidelijk eigenaarschap. Gebruik 'Roadmap in 1 dag' om :

  • Het probleem helder te krijgen.

  • Gezamenlijk doel te definiëren.

  • Concrete vervolgstappen af te spreken.
  • Duidelijke afspraken te maken wie waar verantwoordelijk voor is.

wat vinden anderen van de workshop?