Hoe je een succesvol team samenstelt

Hoe stel je een succesvol team samen? En wie heb je nodig voor een succesvolle workshop? Bij The Next Lab zien we te vaak dat een workshop maar gewoon wordt gedaan met iedereen van het team en er te weinig wordt nagedacht over wie er nodig zijn om een succesvolle workshop te draaien en maximaal resultaat te halen. Door van te voren goed na te denken over wie je nodig hebt haal je meer uit je workshop en ga je zuinig om met de tijd van je teamleden.

HOE DIT TE DOEN
Wij gebruiken altijd het Oceans' 11 principe voor het samenstellen van het perfecte team. In de film Oceans’ 11 stelt George Clooney in zijn rol als schurken baas een team van specialisten samen om 160 miljoen dollar te roven van het casino. Ieder lid van het team heeft één speciale skill. Er zijn geen dubbelingen.
Zo stel je ook het team samen voor jouw workshop of project: selecteer deelnemers op basis van hun specialisme en skills en zorg dat er geen dubbelingen inzitten. Je hebt geen twee communicatie specialisten nodig. Eén is genoeg. Zorg voor een 

WAT VOOR SPECIALISTEN?
Dit hangt af van het vraagstuk. Rollen die we vaak tegenkomen: de Gebruiker of Gebruiker Specialist, de Ervaringsdeskundige, de MarCom Expert, de Product Specialist, de UX-er, de Techneut en de Directeur.

BESLISSER
Zorg dat er altijd een beslisser is en dat het duidelijk is wie deze rol heeft. De beslisser heeft mandaat om, als dat nodig is, besluiten te nemen welke weg je als team in wilt slaan. Door een beslisser in het team te hebben zorg je ervoor dat je tijdens de workshop kunt doorpakken en dat je team zeker weet dat wat er in de workshop wordt besloten ook echt gaat gebeuren. 

FACILITATOR 
Voor een succesvolle workshop is een onafhankelijke Facilitator die zich niet met de inhoud bemoeit ideaal. Zo kan het hele team zich richten op de inhoud terwijl de Facilitator zich volledig richt op de het voorbereiden en begeleiden van de workshop. Ook kan een onafhankelijke Facilitator dienen als het extern geheugen door alles te noteren. 
AANTAL
Onze ervaring leert dat 7 het ideale aantal voor een succesvolle workshop is. Nooit minder dan 4 (te weinig denk kracht) en nooit meer dan 9 (dan is er te weinig tijd om ieders mening te horen en kom je niet door je oefeningen heen).

WANNEER
Begin uiterlijk 2 weken van te voren met het samenstellen van je team. Zo geef je iedereen de tijd om zijn agenda vrij te maken en zich voor te bereiden op de workshop. Het is altijd een enorme uitdaging om een team van 7 op hetzelfde moment in een ruimte te krijgen. Zeker wanneer je een meerdaagse workshop faciliteert, zoals bijvoorbeeld een Design Sprint, hebben mensen ruime voorbereiding nodig.
TIP VAN DE AUTEUR

Neem goed de tijd om een team samen te stellen. Beter je workshop even uitstellen als je daardoor met de juiste mensen kan werken..