INZICHT EN IDEEËN OPDOEN

NVWA - CONSUMENT EN PRODUCTVEILIGHEID

Hoe kunnen we samen met en voor consumenten komen tot een betere veiligheid?
Format

Online
handboek

Workshop tijd

3 uur

Aantal deelnemers

max 15

Voorbereiding

3 uur

BEGRIJPEN, VISUALISEREN EN TOEPASSEN

CONSUMENT EN PRODUCTVEILIGHEID

De consument is eigenlijk de belangrijkste stakeholder van de NVWA. Tegelijk is de interactie met de consument zeker niet volledig benut. Daar ligt een grote kans. Wat nou als de consument “volledig partner” is van de NVWA? Het publiek zelf meldingen maakt? Hoe zorg je dat de consument weet dat dit kan? Hoe zit de samenhang van de losse initiatieven, die we al hebben? Interessante vragen waar we samen mee aan de slag gaan tijdens deze breakout sessie. We pakken het onderwerp consument vanuit de publiekbelangtafel consument op, waarbij het gaat om de volgende elementen:
 
1.     Het gebruik van signalen en meldingen uit het publiek (17 miljoen inspecteurs) om toezicht te richten. Wat moet daartoe gebeuren – naamsbekendheid NVWA vergroten dan wel andere loketten benutten (inspecties gezamenlijk o.i.d.)? Actiever optreden via social media (denk aan papieren rietjes), campagnes opzetten.
 
2.     Informeren van consumenten over veiligheid
Consument staat niet onder toezicht maar is wel belangrijke partij in relatie tot bewustwording en verkleining van risico’s. Welke rol heeft de website van de NVWA (nu niet gefocust op consument)? Samenwerking met voedingscentrum, veiligheid.nl en Trimbos voor voorlichtingscampagnes. Planning toezicht en voorlichtingscampagnes op elkaar afstemmen (VWS is opdrachtgever voor alle partijen).
 
3.     Consumentenpanel.
Kunnen we een consumentenpanel gebruiken om snel info te verzamelen over wat er leeft onder het bredere publiek. Welke aandachtspunten zijn er, welke prioriteiten, hoe beleeft het publiek de werkzaamheden van de NVWA. Consumentenbond heeft een panel met 10.000 leden (?): zouden we kunnen benutten. Panel van Algemene Zaken?

4. Samenwerkingsovereenkomst met Consumentenbond
Uitwisselen van informatie (onderdeel Green Deal EU) , gebruik panel…..)

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we samen met en voor consumenten komen tot een betere veiligheid?

Doel break out sessie
Inzicht en ideeën opdoen om samen met en voor consumenten te komen tot betere veiligheid

Succesvol als...
  • Inzicht hebben in de samenhang van de losse initiatieven
  • Begrijpen wat we willen bereiken (doelstelling)
  • Een eerste plan van aanpak hebben om dat doel te bereiken 

wat vinden anderen van de focus sprint?

"De Focus Sprints behoren tot 1 van de scherpste tools die ik ken. We gebruiken ze om snel tot het juiste besluit te komen"
Dennis Kabbedijk RDM
Experienced Senior Online Marketing Manager | LambWeston Meyer
"Glasheldere workshop. We beginnen geen project zonder."

Herbert Lieftink
Global IT Lead | CARU Containers